top of page

ERASMUS+

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja.Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

 

Magyarországon a program megvalósítását két nemzeti iroda koordinálja:

 

 

Mi az Erasmus+ program célja az oktatás-képzés területén?

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével

 • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával

 • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával

 • a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása

 

 

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

 

 

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

 

1. Mobilitás

 • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása

 

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között

 • Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés

 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés

 • Informatikai támogató platformok

 • Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek

 

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén

 • Jövőbeni kezdeményezések

 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása

 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel

 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése

 

 

Forrás: http://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

              

 

További információk: Erasmus+ magyar nemzeti irodája: Tempus Közalapítvány

                                       Tempus Közalapítvány: Felnőtt tanulás

                                       Erasmus+ program hivatalos oldala

                                       Twitter: #ErasmusPlus

                                       Facebook: Erasmus+

                                       

Erasmus+ program
bottom of page